Brochure
Inschrijfformulier

 

Onze werkwijze
Praktijkgericht ervaringsleren

Wat kenmerkt onze werkwijze in de opleiding?
Onze opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat de opleiding praktijkgericht is en dat je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor zijn van je leerproces.

Persoonlijke ontmoeting en precieze aandacht voor detail én grote lijn in jouw ontwikkeling, kenmerken onze werkwijze. Al die aandacht is nodig omdat je tijdens de opleiding een ontwikkelingssprong zult doormaken. Er komt pas ruimte voor echt nieuwe expressie als je eerst oude ineffectieve vormen loslaat, zonder te weten wat daarvoor in de plaats komt. Zo word je leider op het levenspad van anderen.

Tijdens de trainingsblokken wordt gewerkt in kleine groepen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Met behulp van gevarieerde werkvormen en oefensituaties die worden toegepast op je eigen werkpraktijk, wordt je steeds uitgenodigd een volgende stap te zetten. Ook ga je tijdens de opleiding een aantal mensen coachen.

Intervisie en supervisie
Je leert van de trainers en net zo goed van je collega-deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met intervisiegroepen, waarin de deelnemers met elkaar het geleerde en de achterliggende inzichten toepassen. Je legt elkaar uitdagingen, vragen, puzzels, moeilijke situaties etc. voor en ondersteunt elkaar daarin in het persoonlijke en professionele leerproces.

Iedere intervisiegroep heeft gedurende de opleiding een supervisiebijeenkomst met een van de trainers. Deze groepssupervisie richt zich op het bevorderen van het leerklimaat in de intervisiegroep en op persoonlijke verdieping dan wel verheldering van de ontwikkelvragen van ieder van de deelnemers.

home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | contact | deelnemende organisaties | disclaimer | sitemap