Brochure
Inschrijfformulier

 

Voorwaarden
Betaling en annulering

Betalingsvoorwaarden en annuleringsregeling

  • De factuur dient voor aanvang van de opleiding te zijn betaald. Indien niet aan deze verplichting is voldaan, is REVIRESCE OPLEIDINGEN bevoegd de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen.

  • Bij minder dan 9 deelnemers is Reviresce gerechtigd om de opleiding naar later datum te verschuiven of te annuleren. Uiterlijk een maand voor aanvang van de opleiding zal dit aan de deelnemers worden meegedeeld.

  • Indien een deelnemer zich terugtrekt, kan deze plek worden ingenomen door iemand anders uit dezelfde organisatie. Als hiervan geen gebruik wordt gemaakt, geldt de onderstaande annuleringsregeling.

  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de opleiding is de helft van de opleidingskosten verschuldigd. Binnen een maand voor aanvang is het totale bedrag aan opleidingskosten en € 250 aan verblijfskosten verschuldigd.

Vertrouwelijk
Alle  persoonlijke informatie en informatie over de organisatie waar de cursist werkzaam is en die door de deelnemers in de opleiding is ingebracht,  is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, de docenten, medewerkers en  cursisten.  Deze informatie mag op generlei wijze naar buiten worden gebracht.

 

home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | deelnemende organisaties | contact | disclaimer | sitemap