Brochure
Inschrijfformulier

 

Inhoud van de opleiding
Ontwikkelen eigen instrumentschap en coachend leidinggeven. Toepassen daarvan in de praktijk

In verschillende settings
Gedurende de opleiding werk je in verschillende settings continue aan:
1. Het ontwikkelen van je eigen instrumentschap en werking als leider;
2. Het vergroten van je kennis over coachend leidinggeven en de psychologie van mensen;
3. De toepassing en vertaling daarvan in je eigen werkveld.

Mensen en interactie
Belangrijke psychologische stromingen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn: Karakterstructuren (Reich en Lowen) en Transactionele Analyse (Berne) Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen en/of de interactie tussen mensen. Daarnaast wordt gewerkt met principes en werkvormen uit andere scholen, zoals Gestalt, N.L.P., ITIP en Systemisch werken. De verbinding met de bedrijfsmatige kant wordt gemaakt door inzichten aan te reiken vanuit het vakgebied van Change Management en Organisatiekunde (organisatiecultuur, organisatieverandering) evenals ruime aandacht voor ethische en zingevingvraagstukken van management en organisaties.

home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | deelnemende organisaties | contact | disclaimer | sitemap