Brochure
Inschrijfformulier

 

Blok 6 Interventies...
... bij stagnatie en veranderingen

Inhoud van blok 6
Op ieders levenspad komen er ook perioden van stagnatie. Dit blok gaat over het vrij blijven van het appèl dat er in stagnatie op je wordt gedaan. Ken jij je eigen vormen van stagnatie en je eigen vermogen om jezelf weer vlot te trekken? Hoe ga je om met emoties? We behandelen emoties in relatie tot (de) levensfasen van een mens en de problematiek die daarin een rol speelt en doorwerkt in het werk.
Daarnaast gaan we in dit blok uitgebreid oefenen in de kunst van het interveniëren: op de juiste tijd, in de goede maat en zo diep als je kunt! We verkennen ook de grenzen die er zitten aan jouw leiderschap en datgene wat jij vanuit jouw plek goed kunt begeleiden. Dus is er aandacht voor je eigen grenzen en de omgang met lastige mensen (pathologie), dreigende burnout, verlies, depressiviteit en mensen die blijven verzaken.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • levensfasen

  • kwijtraken van een functie, materieel verlies, gezichts- en statusverlies

  • carrièresucces en omgaan met beperking

  • levenscrises, continuïteit en discontinuïteit

  • conflicten en ongewenste gedrag

  • interventiemethoden en grenzen aan je eigen mogelijkheden.
home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | deelnemende organisaties | contact | disclaimer | sitemap