Brochure
Inschrijfformulier

 

Blok 4 Vervolg...
... van blok 3 en supervisie.

Inhoud van blok 4
In dit blok wordt de thematiek 'vrij worden van reactief gedrag' behandeld vanuit de Transactionele Analyse (TA). De TA is een toegankelijke methode waarmee mensen hun eigen gedrag en de interactie met andere mensen kunnen analyseren en begrijpen. TA veronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat 'je eigen leven vorm geven'.

De eerste dag in dit blok
We kijken vanuit de invalshoek van de TA naar je levensverhaal en je patronen: hoe ziet jouw script, of je scriptmatig gedrag eruit en wat heb jij nodig om vrij te worden van reactieve patronen?
Daarnaast breiden we de inzichten uit blok 2 over overdracht en tegenoverdracht verder uit. Wat roep ik op aan gedrag bij anderen, voor welk gedrag ben ik gevoelig en hoe ga ik daar mee om? We onderzoeken (vanuit je eigen rol in je organisatie) hoe jij omgaat met doelen en afspraken (contracten) en verborgen contracten die mogelijk een rol spelen. Verborgen contracten zijn dynamieken die mogelijk spelen tussen jou en andere mensen in je organisatie en die je in eerste instantie niet in de gaten hebt, maar die het bereiken van je doel in de weg kunnen staan.

De tweede dag
Deze dag staat in het teken van supervisie. De docenten begeleiden ieder een intervisiegroep en geven supervisie op de kwaliteit en inhoud van de intervisie. Tevens is in deze bijeenkomst ruimte voor intervisievragen en vragen over je persoonlijke ontwikkeling, je leiderschap en de manier waarop je anderen begeleidt en coacht.

Crux
Aan het einde van dit blok zijn we op een punt in de opleiding waar voor ieder helder zal zijn waar de crux ligt van zijn/haar ontwikkeling als leider, projectmanager, adviseur of coach.

home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | deelnemende organisaties | contact | disclaimer | sitemap