Brochure
Inschrijfformulier

 

Blok 1 Ken je zelf
Je motivatie, kwaliteiten, potentie en beperkingen in je (coachend) leiderschap in beeld krijgen

Inhoud van blok 1
De startbijeenkomst vormt een intensieve kennismaking en is er op gericht je motivatie, kwaliteiten, potentie en beperkingen in je (coachend) leiderschap in beeld te krijgen. Op je werk ben je veel in interactie met andere mensen. Daarbij is het noodzakelijk om zicht te hebben op je eigen geschiedenis en hoe die van invloed is op je huidige functioneren.

In het levensverhaal van elk van ons zit veel kracht verscholen. Daarnaast is er een andere kant: de schaduwkant die er ook altijd is en waar we mee moeten leren omgaan. De volgende vragen komen aan de orde: Wat is je persoonlijke bagage? Hoe ziet jouw levensverhaal eruit en hoe klinkt jouw verhaal door in de manier waarop jij in je werk staat? Welke thema's zijn belangrijk voor jou in je leiderschap? Waar zit je bezieling en verlangen?

Onderwerpen in dit blok:

  • motivatie voor je leiderschap

  • jouw visie over leiderschap en 'het' profiel van een coachend leider

  • normen en waarden over reactief en creërend leven

  • hoe ben jij leidend en lijdend in je leven

  • congruent en incongruent gedrag

  • zelfonderzoek en bewustwording van eigen socialisatie, normen en waarden

  • vorming van intervisiegroepen

  • aanscherpen van je leerdoelen voor de opleiding.
home | de opleiding | opleidingsblokken | de trainers | over reviresce | referenties | deelnemende organisaties | contact | disclaimer | sitemap